Day: April 25, 2024

Sports News

เช็กราคาน้ำมัน! วันหยุดยาวสงกรานต์ 2566 จาก 3 ปั๊มใหญ่

ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หยุดยาว ประชาชนจะแห่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ยิ่งเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางเป็นจำนวนมากกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีความรุนแรง ส่งผลให้แต่ละสถานีบริการน้ำมัน หรือปั๊มเตรียมพร้อมรองรับอำนวยความสะดวก สำรองปริมาณน้ำมัน รวมทั้งประกาศตรึงราคาน้ำมัน เพื่อลดภาระให้กับประชาชนในการเดินทาง เริ่มจาก นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น เปิดเผยว่า โออาร์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน สำรองน้ำมันทั้งที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศให้มีน้ำมันเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2566 ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและอำนวยความสะดวกผู้บริโภค แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลงด้วย รวมทั้งยังได้จัดให้ พีทีที สเตชั่น เป็นจุดแวะพักที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้ทั้งผู้คน สังคม และชุมชน […]

Read More
Games News

เช็กที่นี่ มีครบ! รวมมาตรการแบงก์รัฐ ช่วยคนไทยฝ่าน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมจากแบงก์รัฐ จำนวน 7 แห่ง รวม 21 มาตรการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ออกประกาศ เป็นต้นไป สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี 2565 ของแบงก์รัฐทั้ง 7 แห่ง มีดังนี้ 1. ธนาคารออมสิน จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่ 1.1 มาตรการพักชำระหนี้ โดยสามารถเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ย 10-100% และกรณีอยู่ระหว่างจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาแบบคงที่ สามารถขอลดการชำระเงินงวด 50% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 1.2 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปลอดชำระค่างวด 3 งวดแรก สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นเงินทุนในการดำรงชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย วงเงินกู้รายละไม่เกิน […]

Read More