Games News

Games News

เช็กที่นี่ มีครบ! รวมมาตรการแบงก์รัฐ ช่วยคนไทยฝ่าน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมจากแบงก์รัฐ จำนวน 7 แห่ง รวม 21 มาตรการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ออกประกาศ เป็นต้นไป สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี 2565 ของแบงก์รัฐทั้ง 7 แห่ง มีดังนี้ 1. ธนาคารออมสิน จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่ 1.1 มาตรการพักชำระหนี้ โดยสามารถเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ย 10-100% และกรณีอยู่ระหว่างจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาแบบคงที่ สามารถขอลดการชำระเงินงวด 50% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 1.2 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปลอดชำระค่างวด 3 งวดแรก สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นเงินทุนในการดำรงชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย วงเงินกู้รายละไม่เกิน […]

Read More
Games News

เปิดแล้ว! 56 จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า “สุวรรณภูมิ” ชั้น 2 โซน 1

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทสภ. ได้ปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 โซน 1 อาคารผู้โดยสาร เสร็จเรียบร้อย และเปิดให้บริการแล้ว หลังจากทำการปิดปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการตรวจหนังสือเดินทาง ช่วยลดความคับคั่งแออัด ทำให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับผู้โดยสารที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ภายหลังรัฐบาลเริ่มการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับจุดตรวจหนังสือเดินทางดังกล่าว มีเคาน์เตอร์ให้บริการตรวจหนังสือเดินทางรวม 56 เคาน์เตอร์ แบ่งเป็น เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารทั่วไป 55 เคาน์เตอร์ และเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้พิการ 1 เคาน์เตอร์ พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) 8 เครื่อง อย่างไรก็ตามการขยายพื้นที่จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศครั้งนี้ ทำให้ประสิทธิภาพการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,450 คนต่อชั่วโมง (ชม.) เป็น 4,080 คน ต่อ ชม. นายกิตติพงศ์ […]

Read More
Games News

ถึงคิว ไก่สด แจ้งขอขึ้นราคาหน้าฟาร์ม กก. 3 บ. หลังต้นทุนเลี้ยงพุ่ง 100%

นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อแจ้งขอปรับขึ้นราคาไก่หน้าฟาร์ม จาก กก.ละ 39 บาท เป็น 42 บาทไปแล้ว หลังจากต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารสัตว์เข้าโพด กากถั่วเหลืองขึ้นมาแทบ 100% ขณะเดียวกันค่าขนส่งก็มีการปรับขึ้นหลังราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง ที่ผ่านได้เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณามาตรการสนับสนุนต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้มีการนำเข้าในส่วนที่ขาดแคลนและยกเลิกอุปสรรคการนำเข้า เช่น ภาษีและโควตานำเข้า แต่กลับไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆ มาเลย ดังนั้นทำให้มีความจำเป็นต้องขอปรับราคาขึ้นมาบ้าง เพื่อให้เกษตรกรพออยู่ได้ ซึ่งเราไม่ได้ขอปรับขึ้นราคามากเลย เมื่อเทียบกับต้นทุนที่เพิ่ม เพราะก็ไม่อยากให้ผู้บริโภคเดือดร้อนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

Read More
Games News

ได้ใช้ต้นปีหน้า “สะพานข้ามคลองดู” เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล งบประมาณ291ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า75%อยู่ระหว่างการวางคานสะพานและติดตั้งแผ่นพื้นสะพานช่วงกลางน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี66 จุดเริ่มต้นโครงการจากแยกทางหลวงชนบทสาย สต.3018จ.สตูล กม.ที่18+378 (ฝั่งบ้านตันหยงละไน้) และสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้ามัสยิดอัลมุตตกีน (ฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ) โดยก่อสร้างเป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว1,320เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อม ยาว1,742เมตร ขนาด2ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางรวม3,062เมตรคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ 5 ต.แหลมสน อ.ละงู ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม จ.สตูล ดังนั้นจึงขอให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน จ.สตูล ตอนที่1จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบ จากนั้นในปี63ทชคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. จึงได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดูดังกล่าว นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะให้สามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับบนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง หากมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต […]

Read More
Games News

เสร็จแล้ว! สร้างทางลอดต่างระดับบริเวณแยกต้นเกว๋น “เชียงใหม่”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (ชม.3035) บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อม ทล.121 และ ทล.1269)ระยะทางรวม 1.830 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 720.300 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร โครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร และก่อสร้างทางเชื่อมบน ทล.121 และ ทล.1269 ขนาด 2-4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง, เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย […]

Read More
Games News

‘ฉลามชล’ยังแรงงับจ่าฝูงไม่ปล่อย ‘ราชบุรี’เฉือน ‘ท่าเรือ-บียู’เจ๊า

“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี แกร่งจริง เปิดบ้านเฉือน “พญาไก่ชน” หนองบัว พิชญ เอฟซี 2-1 ในศึกรีโว่ไทยลีก 2022-23 วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค.65 ที่ ชลบุรี ยูเอ็มที สเตเดียม “หนึ่ง” ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว ที่เพิ่งไปประเดิมยิงให้ทีมชาติไทย ยังฮอตต่อเนื่อง ยิงให้ ชลบุรี นำนาทีที่ 10 จากนั้นนาทีที่ 39 หนองบัว ตีเสมอจาก ฮอร์เก เฟลิปเป ครึ่งแรก 1-1 มาครึ่งหลัง ชลบุรี ได้ประตูชัย จาก ดานิโล อัลเวส นาทีที่ 79 หมดเวลา ชลบุรี ชนะ 2-1 ยังนำจ่าฝูง 7 นัด 18 แต้ม ด้าน หนองบัว […]

Read More
Games News

“คีริน” ลั่นทุบสถิติไม่หยุด เล็งเพิ่มระยะลุย “ฮาล์ฟ”

หลังจากที่ คีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งลูกครึ่งไทย-อเมริกัน วิ่งทำลายสถิติประเทศไทย ถนน 10 กม. ในรายการบางแสน 10 เวลา 29.47 นาที ทำลายสถิติเดิมของ “บิ๊ก” ณัฐวุฒิ อินนุ่ม ที่เคยทำไว้ในบุรีรัมย์ มาราธอน ปี 2018 เพียงแค่ 1 วินาที ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ก.ย.  บมจ.โอสถสภา โดย นายพลาวัสภ์ ภัทรพุทธิเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เอ็มแบรนด์ ได้มอบเงินรางวัล 1,000,000 บาท ให้กับ คีริน ที่สำนักงานใหญ่ โอสถสภา รามคำแหง โดย นายพลาวัสภ์ ระบุว่า โครงการนี้พร้อมจะมอบรางวัลให้กับนักกีฬาสัญชาติไทย ที่ทำลายสถิติวิ่งระยะไกล ระยะมาราธอน 42 กม., ฮาล์ฟ มาราธอน 21 กมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. และ […]

Read More
Games News

“น้องอีฟ” ทะยานรอบ 8 คน ศึกเทนนิส “สิงห์ พัทยา”

ศึกเทนนิสอาชีพ สิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ รายการ “สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2023” ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท ที่สนามเกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ในรอบ 2 (16 คน) ประเภทหญิงเดี่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช เต็ง 1 ของรายการ เอาชนะ สลักทิพย์ อุ่นเมือง 2-1 เซต 7-6 (7), 3-6, 6-4 ผ่านเข้ารอบ 8 คน ไปพบกับ ชนิกานต์ ศิลกุล ที่พลิกชนะ นิการัตน์ วาทีนุกิจ 2-0 เซต 6-1, 6-0คำพูดจาก เล่นเกมสล็อต ขณะที่ ประเภทชายเดี่ยว […]

Read More
Games News

Bursa Taruhan Bola SBOBet Deposit Termurah Memiliki Faktor Terpenting

Salah satu bursa taruhan bola yang paling populer dan paling banyak penggemarnya di dunia ialah sbobet deposit termurah. Sangat penting untuk menikmati taruhan maka itu Anda memerlukan website judi online terpercaya. Menjadi aspek yang sangat penting dalam memilih website judi yang tepat karena internet penuh dengan website judi palsu. Web palsu merupakan tindakan yang tidak […]

Read More
Games News

Acquaintance Internet Casino Vocabulary Is Important_1

There are so many games available on the internet casinos. Everyone with the age of 18 and above is perfect for play these casino games online using their computer. When you find yourself a new player with regard to an online casino, it is crucial to grasp the basic tips or strategies on the best […]

Read More