ผล ผล บอล สด หวย 24

Games News

เข้าพรรษา2566 เช็กข้อปฎิบัติญาติโยม นั่งรับพรอาจทำพระอาบัติ-

ถือเป็นคำถามที่สงสัยกันมาช้านาน สำหรับชาวพุทธศาสนิกชน ในเรื่องของการเข้าวัดทำบุญวันพระใหญ่ และความเกี่ยวเนื่องกับข้อปฎิบัติสำหรับชาวพุทธที่ข้อไหนทำได้ และข้อไหนที่ทำไม่ได้พีพีทีวีพาไขคำตอบอีกหนึ่งคำถาม เมื่อการรับพรจากพระนั้น ต้องนั่งหรือยืน และ นั่งได้หรือไม่ถ้าไม่สะดวกยืนเพราะพีพีทีวีจะพาไขความกระจ่าง เช็กข้อปฎิบัติญาติโยมที่อาจทำให้พระสงฆ์อาบัติโดยไม่รู้ตัว บทความนี้มีคำตอบ! การรับพรจากพระสงฆ์ในอดีต ในอดีตกาลยังมีการระบุว่า การแสดงธรรมในรูปแบบพรรณนาอานิสงส์ของการทำบุญให้ท่าน เรียกว่า “อนุโมทนา” แต่ปัจจุบันใช้คำเปลี่ยนไปเป็น “ให้พร” รับพรพระสงฆ์ที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันประเพณีให้พรขณะบิณฑบาตได้แพร่หลายไปยังภาคต่าง ๆ ของประเทศ การใส่บาตรกับพระสงฆ์ จึงเป็นที่นิยมในชาวพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่การใช้ชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะในวันทำบุญใหญ่ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยสมัยปัจจุบัน มีโยมที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำบุญใส่บาตรถวายทานว่า หากไม่ได้รับพรก็จะไม่ได้บุญ หรือ ได้รับบุญที่น้อยลง เมื่อรับพรแล้วจะได้บุญเต็มที่ แต่แท้จริงแล้ว การได้บุญไม่ได้อยู่ที่การได้รับพร แต่อยู่ที่ เจตนารมณ์ของญาติโยมเอง นั่งรับพรอาจทำพระอาบัติ? คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง อย่างไรก็ตาม การนั่งรับพรหลังใส่บาตรในปัจจุบัน อาจทำพระสงฆ์ผิดธรรมวินัย จนนำปสู่การอาบัติได้ โดยข้อมูลจากวินัยปิฎก วิ.มหาวิ. ๒/๙๔๐ ระบุว่า เวลาบิณฑบาต พระต้องสำรวมตา ซึ่งเป็นวัตรอย่างหนึ่ง ต้องประพฤติในคราวเข้าไปในละแวกบ้านพระท่านยืนให้พร โยมนั่งรับพร ยิ่งไม่สมควรถือว่าไม่เคารพธรรม ดังนั้น พระยืนแสดงธรรมแก่คนที่นั่งไม่ได้ป่วยไข้ […]

Read More