ชุด เซต อา ลา ดิน สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก

Games News

เช็กที่นี่ มีครบ! รวมมาตรการแบงก์รัฐ ช่วยคนไทยฝ่าน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมจากแบงก์รัฐ จำนวน 7 แห่ง รวม 21 มาตรการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ออกประกาศ เป็นต้นไป สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี 2565 ของแบงก์รัฐทั้ง 7 แห่ง มีดังนี้ 1. ธนาคารออมสิน จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่ 1.1 มาตรการพักชำระหนี้ โดยสามารถเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ย 10-100% และกรณีอยู่ระหว่างจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาแบบคงที่ สามารถขอลดการชำระเงินงวด 50% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 1.2 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปลอดชำระค่างวด 3 งวดแรก สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นเงินทุนในการดำรงชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย วงเงินกู้รายละไม่เกิน […]

Read More