Day: May 22, 2024

Sports News

"วันวิสาขบูชา 2567" ขั้นตอน – เวลาถวายเพล สร้างบุญรับอานิสงส์

สำหรับชาวพุทธเรานอกจากการถวายสังฆทาน การตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว การทำบุญเลี้ยงพระ ก็เป็นประเพณีของชาวพุทธในประเทศไทยที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต ถือเป็นพิธีในการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ปรารภเหตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นมงคล และอวมงคล เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อความสิริมงคลแด่ผู้ถวายทาน และอุทิศบุญกุศลแด่บุพการีชน ดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม แม้กาลเวลาหรือยุคสมัยจะเปลี่ยน แต่ธรรมเนียมยังคงอยู่ วันนี้พีพีทีวีพามาเรียนรู้หลักการสำคัฐ ๆ ของการถวายเพลกันค่ะ ช่วงเวลาถวายอาหารให้พระสงฆ์ พระภิกษุฉันได้ไม่เลยเที่ยงวัน เวลาฉันภัตตาหารของพระภิกษุ คือ ตั้งแต่รุ่งอรุณถึงเที่ยงวัน ตามที่ปฏิบัติกันทั่วไป พระภิกษุจะฉันภัตตาหารเช้า ประมาณเวลา 07.00 – 08.00 น. และฉันภัตตาหารเพล (อาหารกลางวัน) ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. อาหารถวายเพลแก่พระสงฆ์ อาหารที่นิยมถวายเพลมีทั้งอาหารคาวและหวาน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือรสชาติอาหารที่ไม่ควรจัดจ้านมากเกินไป หรือเค็มไป หวานไป เนื่องจากส่งผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์ได้ทั้งสิ้น การประเคนอาหารให้พระสงฆ์ ควรเริ่มยกประเคนอาหารไปทีละอย่าง ซึ่งมีข้อสำคัญที่ต้องระมัดระวังให้มาก คือ ไม่ควรไปโดนของที่เราได้ประเคนไปให้พระท่านแล้ว หากเผลอไปโดนเข้า ให้ประเคนใหม่อีกครั้ง เมื่อประเคนอาหารคาวแล้วก็ประเคนอาหารหวานในลำดับต่อไป การถวายเพลให้ถูกต้องพร้อมความใส่ใจทำทุกอย่างทุกขั้น ด้วยความปราณีต นับว่าสุขใจได้บุญและอิ่มเอมไปพร้อมกับความสุขที่ได้สร้างบุญสร้างกุศล วิธีปฏิบัติในการถวายภัตตาหาร […]

Read More
Games News

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “ปานปรีย์” สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

จากกรณีเมื่อวันที่ 28 เม.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้การลาออกดังกล่าวมีผลแล้วคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง ด้วย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2567 ความเป็นรัฐมนตรีของ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2567 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567

Read More