ได้ใช้ต้นปีหน้า “สะพานข้ามคลองดู” เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล งบประมาณ291ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า75%อยู่ระหว่างการวางคานสะพานและติดตั้งแผ่นพื้นสะพานช่วงกลางน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี66

จุดเริ่มต้นโครงการจากแยกทางหลวงชนบทสาย สต.3018จ.สตูล กม.ที่18+378 (ฝั่งบ้านตันหยงละไน้) และสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้ามัสยิดอัลมุตตกีน (ฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ) โดยก่อสร้างเป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว1,320เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อม ยาว1,742เมตร ขนาด2ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางรวม3,062เมตรคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ 5 ต.แหลมสน อ.ละงู ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม จ.สตูล

ดังนั้นจึงขอให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน จ.สตูล ตอนที่1จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบ จากนั้นในปี63ทชคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. จึงได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดูดังกล่าว

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะให้สามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับบนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง หากมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมง ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม