เสร็จแล้ว! สร้างทางลอดต่างระดับบริเวณแยกต้นเกว๋น “เชียงใหม่”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (ชม.3035) บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อม ทล.121 และ ทล.1269)ระยะทางรวม 1.830 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 720.300 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร โครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร และก่อสร้างทางเชื่อมบน ทล.121 และ ทล.1269 ขนาด 2-4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง, เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบควบคุมการระบายน้ำในทางลอด

ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบน ทล.108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง, สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยว เนื่องจากถนนสาย ทล.108 เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมไปยัง อ.หางดง, สันป่าตอง, จอมทอง และฮอด รวมถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด