เปิดแล้ว! 56 จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า “สุวรรณภูมิ” ชั้น 2 โซน 1

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทสภ. ได้ปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 โซน 1 อาคารผู้โดยสาร เสร็จเรียบร้อย และเปิดให้บริการแล้ว หลังจากทำการปิดปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการตรวจหนังสือเดินทาง ช่วยลดความคับคั่งแออัด ทำให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับผู้โดยสารที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ภายหลังรัฐบาลเริ่มการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับจุดตรวจหนังสือเดินทางดังกล่าว มีเคาน์เตอร์ให้บริการตรวจหนังสือเดินทางรวม 56 เคาน์เตอร์ แบ่งเป็น เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารทั่วไป 55 เคาน์เตอร์ และเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้พิการ 1 เคาน์เตอร์ พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) 8 เครื่อง อย่างไรก็ตามการขยายพื้นที่จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศครั้งนี้ ทำให้ประสิทธิภาพการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,450 คนต่อชั่วโมง (ชม.) เป็น 4,080 คน ต่อ ชม.

นายกิตติพงศ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังมีแผนปิดปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศต่อเนื่องจำนวน 2 โซน ได้แก่ โซน 2 และ โซน 3 โดย ทสภคำพูดจาก ทดลองเล่น. จะเริ่มปิดปรับปรุงบริเวณโซน 3 ก่อน ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.65 เป็นเวลา 120 วัน หลังจากนั้นเมื่อโซน 3 กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ จะทำการปิดปรับปรุงบริเวณโซน 2 เป็นพื้นที่ถัดไป โดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอีก 90 วัน ซึ่งในการดำเนินการปิดปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศที่โซน 2 และ โซน 3 นี้ ทสภ. จะมีการขยายพื้นที่การให้บริการ โดยมีจำนวนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง และขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม

นายกิตติพงศ์ กล่าวด้วยว่า ทสภ.คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศแล้วเสร็จ และพร้อมกลับมาเปิดให้บริการได้พร้อมกันทุกพื้นที่ภายในเดือน พ.ย.65 ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ทสภ. เพิ่มขึ้นจากเดิม 8,280 คนต่อชั่วโมง เป็น 9,660 คนต่อชั่วโมง ทำให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาความคับคั่งในการรอต่อคิวตรวจหนังสือเดินทาง ยกระดับการบริการ ทำให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น.คำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น