เช็กสิทธิ ‘คนละครึ่งเฟส 5’ใครได้บ้าง เริ่มลงทะเบียน 19 ส.ค.นี้

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเปิดให้กับคนได้สิทธิ 26.5 ล้านสิทธิ โดยรัฐจะจ่ายให้ 50% หรือไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคนตลอดโครงการ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำวัน หวังลดค่าครองชีพในช่วงเวลานี้ และกระตุ้นการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้
(1) ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) มีบัตรประจำตัวประชาชน
(4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
(5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(6) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ขณะที่การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งรายเก่า และรายใหม่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2.ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

3.ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยได้รับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565คำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร