ส่อแววสะดุด! โมโนเรล “หาดใหญ่” 1.7 หมื่นล้าน ปรับแผนหาเงินสร้างเอง

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มีรูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) หาดใหญ่ เส้นทาง คลองหวะ-สถานีรถตู้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ของคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยการประชุมครั้งล่าสุด สคร. ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สงขลา ปรับแผนโครงการโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ถ้าหากไม่มีงบกลางจากรัฐบาล อบจ.สงขลา จะมีแนวทางดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร ซึ่ง อบจ.สงขลา อยู่ระหว่างเร่งหาข้อสรุป

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า เรื่องงบประมาณเป็นสาระสำคัญหลัก หากรัฐไม่มีงบประมาณให้ ทาง อบจ.สงขลา ต้องหาช่องทางอื่นๆ มาดำเนินงาน ซึ่ง อบจ.สงขลา จะใช้แนวทางเงินกู้มาทดแทน ก็ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ เพราะหน่วยงานท้องถิ่นมีเพดานเงินกู้ไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ต้องหาแนวทางอื่นเบื้องต้นมีแนวคิดจะใช้วิธีให้เอกชนผู้ชนะประมูลได้สิทธิพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี (TOD) บริเวณคอหงส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุประมาณ 500 ไร่ เป็นทางออกของเรื่องนี้ โดยอยู่ระหว่างหารือกับกรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้พื้นที่คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การพัฒนา TOD จะทำให้รูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่เปลี่ยนไป เดิมรัฐเป็นผู้ลงทุนงานโยธา ขณะที่เอกชนลงทุนงานระบบ เมื่อให้สิทธิเอกชนพัฒนา TOD งบประมาณโครงการโมโนเรลหลักๆ ทางเอกชนต้องรับผิดชอบ ส่วนรัฐจะสนับสนุนเรื่องการขอใช้พื้นที่ และเรื่องอื่นๆ สำหรับบริเวณคอหงส์ เป็นพื้นที่เหมาะสมสามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ ปัจจุบันมีตลาดกลางยางพารา และศูนย์วิจัยการยางตั้งอยู่ จากการหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานไม่ได้ขัดข้องที่ อบจ.สงขลา จะใช้พื้นที่

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า จะทำหนังสือหารือเรื่องการขอใช้พื้นที่บริเวณคอหงส์อย่างเป็นทางการ หากทุกฝ่ายเห็นชอบ จะเข้าสู่ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำ TOD เพิ่มเติม ใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอ สคร.พิจารณาต่อไป ส่งผลให้กรอบเวลาดำเนินโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่ต้องขยับไปจากเดิมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทำให้เปิดประมูลโครงการไม่ทันในปีนี้ จากแผนงานล่าสุดคาดว่าจะเปิดประกวดราคา (ประมูล) ได้ผู้ชนะลายปี 65 เริ่มก่อสร้างปี 66 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี แล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการประมาณปี 69

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว ติดเรื่องงบประมาณเพียงอย่างเดียว ระหว่างรอรถไฟฟ้าโมโนเรล ทาง อบจ.สงขลา จะสร้างหอชมเมือง และทางเดินลอยฟ้า (สกายวอล์ก) บริเวณแนวเขาคอหงส์ ซึ่งมีสถานีคอหงส์ตั้งอยู่ด้วย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างยั่งยืน โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองฯ ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จเดือน พ.ย.65 เบื้องต้นวงเงินก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง