ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “ปานปรีย์” สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

จากกรณีเมื่อวันที่ 28 เม.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้การลาออกดังกล่าวมีผลแล้วคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ด้วย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2567 ความเป็นรัฐมนตรีของ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2567 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567