ถึงคิว ไก่สด แจ้งขอขึ้นราคาหน้าฟาร์ม กก. 3 บ. หลังต้นทุนเลี้ยงพุ่ง 100%

นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อแจ้งขอปรับขึ้นราคาไก่หน้าฟาร์ม จาก กก.ละ 39 บาท เป็น 42 บาทไปแล้ว หลังจากต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารสัตว์เข้าโพด กากถั่วเหลืองขึ้นมาแทบ 100% ขณะเดียวกันค่าขนส่งก็มีการปรับขึ้นหลังราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ที่ผ่านได้เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณามาตรการสนับสนุนต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้มีการนำเข้าในส่วนที่ขาดแคลนและยกเลิกอุปสรรคการนำเข้า เช่น ภาษีและโควตานำเข้า แต่กลับไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆ มาเลย ดังนั้นทำให้มีความจำเป็นต้องขอปรับราคาขึ้นมาบ้าง เพื่อให้เกษตรกรพออยู่ได้ ซึ่งเราไม่ได้ขอปรับขึ้นราคามากเลย เมื่อเทียบกับต้นทุนที่เพิ่ม เพราะก็ไม่อยากให้ผู้บริโภคเดือดร้อนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง