“การบินไทย” กำไรไตรมาสสอง 2,262 ล้านบาท โตพุ่ง 170% ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

“บินไทย” ปี 65 พลิกขาดทุน 272 ล้านบาท สวนทางรายได้พุ่ง เหตุค่าใช้จ่ายสูง

“บินไทย” ตั้งเป้าปีนี้66 รายได้แสนล้าน หลังไตรมาสแรกโกยกำไร 12,514 ล้านบาท

AOT โชว์งบไตรมาส 2/66 กำไร 1,860.53 ล้านบาท โต 156.78%

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผลดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 66 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 2,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 37,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสาเหตุหลักรายได้ขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยอดนิยม และเพิ่มจุดบินอีก 7 จุดบิน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง กวางเจา เฉิงตู ฮาเนดะ และฟุกุโอกะ

รายละเอียดรายได้ต่าง ๆ

  • รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกิน เท่ากับ 31,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • รายได้ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ เท่ากับ 3,832 ล้านบาท ลดลง 40.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • รายได้กิจการอื่น 1,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • รายได้อื่น 481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +329.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในไตรมาส 2 นี้ บริษัทมีจำนวนผู้โดยสาร 6.87 ล้านคน เพิ่มขึ้น +126.7% และอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 79.2% สูงกว่าปีก่อนที่เฉลี่ย 60.3%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 28,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและค่าน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น

บริษัทยังรับรู้ผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับ EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน เท่ากับ 23,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,315.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ณ วันที่ 30 มิ.ยคำพูดจาก เว็บสล็อตเว็บตรง. 66 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 223,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +12.7% จากสิ้นปี 65 และมีหนี้สินรวม 279,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากสิ้นปี 65

ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ที่ 51,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,613 ล้านบาท จากสิ้นปี 65

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบ 56,253 ล้านบาท ติดลบลดลง 14,771 ล้านบาท จากสิ้นปี 62